Herengracht 450 1017 CA Amsterdam
020 - 344 91 44Contact

Tarieven

Wat kost vermogensbeheer en advies bij Velthuyse & Mulder?

U betaalt Velthuyse & Mulder drie vergoedingen. Deze vergoedingen zijn:

  • Een vaste beheervergoeding
  • Een variabele beheervergoeding
  • Transactiekosten


Daarnaast bent u kosten verschuldigd aan andere partijen:

  • De vergoeding voor uw bewaarbank
  • Kosten verbonden aan beleggingsfondsen
  • Toezichtskosten

Vaste beheervergoeding

Velthuyse & Mulder rekent ieder kwartaal een vaste beheervergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het vermogen dat wij voor u beheren.

  • Tot en met € 250.000
0.30%
  • Over het meerdere tot € 500.000
0.25%
  • Over het meerdere tot € 1.000.000       
0.20%
  • Over het meerdere boven € 1.000.000
0.15%


Daarnaast is er een vast bedrag van € 50 per kwartaal verschuldigd.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW.

Variabele beheervergoeding

Ieder jaar rekent Velthuyse & Mulder een variabele beheervergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan 10% (inclusief BTW) van het netto resultaat na aftrek van alle kosten. No cure, no pay dus!

Transactiekosten

Het kopen en verkopen van beleggingen kost geld. Voor het uitvoeren van transacties brengt Velthuyse & Mulder zeer lage transactiekosten in rekening. Een overzicht van de transactiekosten vindt u hier.

Vergoedingen bewaarbank

Het bewaarloon en de overige vergoedingen verschillen per bewaarbank. Klik hieronder op het logo voor actuele tarieven.

Tarieven BinckBank
Tarieven Theodoor Gilissen Bankiers

Kosten beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kunnen van pas komen wanneer we voor u in een sector of bepaald thema willen beleggen waar u als individuele belegger geringe of geen toegang toe heeft. U kunt hierbij denken aan beleggingsfondsen of trackers die bijvoorbeeld zijn gericht op emerging markets, biotechnologie of vastgoed. Aan deze beleggingsfondsen zijn kosten verbonden. Velthuyse & Mulder beheert zelf geen beleggingsfondsen en ontwikkelt ook geen producten. Dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zijn verwerkt in de koers van de fondsen. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen. U ziet deze kosten ook niet. Wij zullen uitsluitend beleggingsfondsen opnemen indien dat in uw belang is.

Toezichtskosten

In Nederland houden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. De toezichtkosten die wij aan de AFM en DNB betalen, worden gedeeltelijk doorbelast aan de cliënt.

Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM)

Klik hier voor Vergelijkende Kostenmaatstaf (VKM).

Maatwerk

Wij vinden het belangrijk dat de vergoeding aansluit op uw situatie en voorkeuren. Uiteraard is maatwerk mogelijk!